• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 915 - 1315
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Formulár pre cenovú ponuku

Základné informácie:
Názov firmy:
Presná adresa:
Meno:
Priezvisko:
Telefón:
Fax:
Mobil:
Email:
Predpokladaný začiatok prepravy:
Dátum:
Čas:
Miesto pristavenia:
Predpokladaný koniec prepravy:
Dátum:
Čas:
Miesto návratu:
Predpokladaná trasa (uviesť vrátane predpokladaných nástupných zastávok):
Počet osôb:
Počet osôb:
Ubytovanie:
Strava:
Dátum dodania cenovej ponuky:
Dátum:


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v tejto žiadosti prevádzkovateľovi SAD Prešov, a.s., IČO: 36 477 125, so sídlom Košická 2, 080 69 Prešov, SR, ako aj k ich poskytovaniu ďalším osobám, s ktorými je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu, a to za účelom elektronického spracovania žiadosti.


UPOZORNENIE: V zmysle Nariadenia EP a R (ES) č.561/2006 môže byť vodič objednávateľovi k dispozícii 13 hod. , respektívne 15 hod. , ak v priebehu zájazdu bude vodič disponovať 3 hod. nepretržitým odpočinkom (bez pohybu vozidla). Do tejto doby sa započítava aj doba, ktorú potrebuje vodič na pristavenie a odstavenie vozidla.

Po 1. januári 2014, ak vozidlo jazdí v čase od 22.00 do 6.00 hod., musí ho viesť viacero osôb alebo čas jazdy sa musí skrátiť na tri hodiny.

Objednávateľ prehlasuje, že uvedenému porozumel a zaväzuje sa, že v prípade porušenia tohto Nariadenia z vlastnej viny (zmena programu zájazdu) uhradí vodičovi a dopravcovi všetky sankcie, ktoré budú uplatnené v zmysle Nariadenia.

Ak objednávateľ nadmerne znečistí alebo svojim počínaním poškodí interiér autobusu, dopravca si bude žiadať náhradu v plnej výške.