Otváracie hodiny predajných miest
  • Prešov
  • Bardejov
  • Lipany
  • Sabinov
  • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
0700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

Medzinárodná doprava

Medzinárodné linky SAD Prešov, a.s. sú určené hlavne k preprave cestujúcich cez hranice štátu. Na týchto linkách platia medzinárodnými zmluvami dohodnuté prepravno-tarifné podmienky a cenníky cestovného vyhlásené spoločnosťou SAD Prešov. Cestovné na území Slovenskej republiky sa platí v eurách (EUR), na území iných štátov v príslušnej mene štátu, na ktorého území sa zastávka nachádza.

Na medzinárodných linkách môže byť povolená vnútroštátna preprava cestujúcich, alebo zakázaná – táto skutočnosť je uvedená pod cestovným poriadkom príslušnej linky. Informácie pre cestujúcich sú uvedené pod cestovným poriadkom príslušnej linky.


SAD Prešov, a.s. v súčasnej dobe vykonáva tieto medzinárodné linky: