• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 745 - 1145
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Medzinárodná doprava

SAD Prešov, a.s. v súčasnej dobe vykonáva tieto medzinárodné linky:


  • 701704 Košice - Prešov - Poprad - Olomouc - Hradec Králove - Praha
  • 707801 Prešov - Vranov nad Topľou - Michalovce - Vyšné Nemecké - Užgorod
  • 807818 Michalovce, Košice/Prešov - Žilina - Praha - Brussel - London/Leicester, Sheffield, Bradford

Medzinárodné linky SAD Prešov, a.s. sú určené hlavne k preprave cestujúcich cez hranice štátu. Na týchto linkách platia medzinárodnými zmluvami dohodnuté prepravno-tarifné podmienky a cenníky cestovného vyhlásené spoločnosťou SAD Prešov. Cestovné na území Slovenskej republiky sa platí v eurách (EUR), na území iných štátov v príslušnej mene štátu, na ktorého území sa zastávka nachádza.

Na medzinárodných linkách môže byť povolená vnútroštátna preprava cestujúcich, alebo zakázaná – táto skutočnosť je uvedená pod cestovným poriadkom príslušnej linky. Informácie pre cestujúcich sú uvedené pod cestovným poriadkom príslušnej linky.