• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 745 - 1145
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk
SAD-od-roku-1949

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Medzinárodná doprava

SAD Prešov, a.s. v súčasnej dobe vykonáva tieto medzinárodné linky:


  • 701704 Košice - Prešov - Poprad - Olomouc - Hradec Králove - Praha
  • 707801 Prešov - Vranov nad Topľou - Michalovce - Vyšné Nemecké - Užgorod
  • 807818 Michalovce, Košice/Prešov - Žilina - Praha - Brussel - London/Leicester, Sheffield, Bradford

Medzinárodné linky SAD Prešov, a.s. sú určené hlavne k preprave cestujúcich cez hranice štátu. Na týchto linkách platia medzinárodnými zmluvami dohodnuté prepravno-tarifné podmienky a cenníky cestovného vyhlásené spoločnosťou SAD Prešov. Cestovné na území Slovenskej republiky sa platí v eurách (EUR), na území iných štátov v príslušnej mene štátu, na ktorého území sa zastávka nachádza.

Na medzinárodných linkách môže byť povolená vnútroštátna preprava cestujúcich, alebo zakázaná – táto skutočnosť je uvedená pod cestovným poriadkom príslušnej linky. Informácie pre cestujúcich sú uvedené pod cestovným poriadkom príslušnej linky.