Otváracie hodiny predajných miest
  • Prešov
  • Bardejov
  • Lipany
  • Sabinov
  • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
0700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

Formulár pre cenovú ponuku

Ďakujeme za vašu objednávku!Po jej spracovaní Vás budeme kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo!Skúste operáciu zopakovať neskôr.
Základné informácie
Predpokladaný začiatok prepravy
Miesto pristavenia
Predpokladaný koniec prepravy
Predpokladaná trasa (uviesť vrátane predpokladaných nástupných zastávok)
Počet osôb
Ubytovanie
Strava
Dátum dodania cenovej ponuky
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v tejto žiadosti prevádzkovateľovi SAD Prešov, a.s., IČO: 36 477 125, so sídlom Košická 2, 080 69 Prešov, SR, ako aj k ich poskytovaniu ďalším osobám, s ktorými je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu, a to za účelom elektronického spracovania žiadosti.

UPOZORNENIE

V zmysle Nariadenia EP a R (ES) č.561/2006 môže byť vodič objednávateľovi k dispozícii 13 hod. , respektívne 15 hod. , ak v priebehu zájazdu bude vodič disponovať 3 hod. nepretržitým odpočinkom (bez pohybu vozidla). Do tejto doby sa započítava aj doba, ktorú potrebuje vodič na pristavenie a odstavenie vozidla.

Po 1. januári 2014, ak vozidlo jazdí v čase od 22.00 do 6.00 hod., musí ho viesť viacero osôb alebo čas jazdy sa musí skrátiť na tri hodiny.

Objednávateľ prehlasuje, že uvedenému porozumel a zaväzuje sa, že v prípade porušenia tohto Nariadenia z vlastnej viny (zmena programu zájazdu) uhradí vodičovi a dopravcovi všetky sankcie, ktoré budú uplatnené v zmysle Nariadenia.

Ak objednávateľ nadmerne znečistí alebo svojim počínaním poškodí interiér autobusu, dopravca si bude žiadať náhradu v plnej výške.