• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi:
700 - 1100
1130 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Bardejov
Po,St,Pi: 1300 - 1500
Ut,Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
St:
830 - 1230
 
Po,Ut,Št,Pi: zatvorené
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po,St,Pi: zatvorené
Ut,Št:
700 - 1015
1145 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk
SAD-od-roku-1949

Formulár pre cenovú ponuku

Základné informácie:
Názov firmy:
Presná adresa:
Meno:
Priezvisko:
Telefón:
Fax:
Mobil:
Email:
Predpokladaný začiatok prepravy:
Dátum:
Čas:
Miesto pristavenia:
Predpokladaný koniec prepravy:
Dátum:
Čas:
Miesto návratu:
Predpokladaná trasa (uviesť vrátane predpokladaných nástupných zastávok):
Počet osôb:
Počet osôb:
Ubytovanie:
Strava:
Dátum dodania cenovej ponuky:
Dátum:


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Zaškrtnutím políčka udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v tejto žiadosti prevádzkovateľovi SAD Prešov, a.s., IČO: 36 477 125, so sídlom Košická 2, 080 69 Prešov, SR, ako aj k ich poskytovaniu ďalším osobám, s ktorými je prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu, a to za účelom elektronického spracovania žiadosti.


UPOZORNENIE: V zmysle Nariadenia EP a R (ES) č.561/2006 môže byť vodič objednávateľovi k dispozícii 13 hod. , respektívne 15 hod. , ak v priebehu zájazdu bude vodič disponovať 3 hod. nepretržitým odpočinkom (bez pohybu vozidla). Do tejto doby sa započítava aj doba, ktorú potrebuje vodič na pristavenie a odstavenie vozidla.

Po 1. januári 2014, ak vozidlo jazdí v čase od 22.00 do 6.00 hod., musí ho viesť viacero osôb alebo čas jazdy sa musí skrátiť na tri hodiny.

Objednávateľ prehlasuje, že uvedenému porozumel a zaväzuje sa, že v prípade porušenia tohto Nariadenia z vlastnej viny (zmena programu zájazdu) uhradí vodičovi a dopravcovi všetky sankcie, ktoré budú uplatnené v zmysle Nariadenia.

Ak objednávateľ nadmerne znečistí alebo svojim počínaním poškodí interiér autobusu, dopravca si bude žiadať náhradu v plnej výške.