Otváracie hodiny predajných miest
  • Prešov
  • Bardejov
  • Lipany
  • Sabinov
  • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
0700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

Deň mobility 22. septembra 2023 na MHD Bardejov

Deň mobility 22. septembra 2023 na MHD Bardejov

14.09.2023

Téma 2023 je ŠETRI ENERGIU a zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu.

Doprava je jedným z hlavných odvetví, ktoré spotrebúva veľké množstvo energie a prispieva k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu ovzdušia. Úspora energie v doprave je preto kľúčovým faktorom v boji proti klimatickým zmenám a zlepšovaniu kvality životného prostredia.

Téma ŠETRI ENERGIU vyzýva jednotlivcov, miestne samosprávy, organizácie a podniky, aby prijali opatrenia a podporili iniciatívy, ktoré umožnia účinnejšie využívanie energie v oblasti dopravy. To môže zahŕňať znižovanie spotreby paliva a emisií, podporu nízko emisných a elektrických vozidiel, zlepšovanie verejnej dopravy, propagáciu cyklistiky a chôdze.

Jedným zo spôsobov, ako môžeme dosiahnuť úsporu energie v doprave, je zlepšenie energetického výkonu vozidiel a zavádzanie nových technológií, ktoré sú efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Podpora verejných dopravných systémov a aktívnych foriem mobility tiež hrá dôležitú úlohu pri minimalizovaní individuálnej automobilovej dopravy a tým aj na znížení energetickej náročnosti.

Zároveň je dôležité zvyšovať povedomie a informovanosť verejnosti o výhodách úspory energie v doprave a motivovať jednotlivcov k využívaniu udržateľnejších spôsobov cestovania, ako je kombinovanie rôznych foriem dopravy, zdieľanie vozidiel a aktívna mobilita.

Téma ŠETRI ENERGIU nás vyzýva, aby sme spoločne hľadali a implementovali inovatívne riešenia v oblasti dopravy, ktoré nám umožnia účinne využívať energiu a smerovať k udržateľnej budúcnosti. Úspora energie v doprave je kľúčovým krokom v našom úsilí o ochranu životného prostredia a vytvorenie lepšieho a udržateľnejšieho systému mobility pre všetkých.

Udržateľná mestská mobilita prináša:

- menšie alebo nulové emisie

- čistejšie ovzdušie

- tichšie ulice

- menej nehôd

- nižšia spotreba fosílnych palív

- sloboda pohybu