• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 915 - 1315
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Aktuality - EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

image

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

08.09.2016 08:45:11

Mesto Bardejov v spolupráci s dopravcom SAD Prešov, a.s., sa zapoja do kampane „Európsky týždeň mobility“ a to tak, že dňa 22. septembra 2016 poskytnú mestskú hromadnú dopravu bezplatne pre držiteľov platných vodičských preukazov. Zapojiť sa môžete aj vy, ak v tento deň necháte svoje auto doma.

AKÉ SÚ PRÍNOSY?
Ekonomické prínosy inteligentnej a udržateľnej mobility sú značné. Niektoré sú finančného
charakteru a iné prospievajú spoločnosti a finančne možno vyjadriť hodnotu, ktorá je s nimi
spojená. Nasledujúca časť poskytuje prehľad hlavných ekonomických prínosov inteligentnej
a udržateľnej mobility pre jednotlivcov, podniky a spoločnosť.

Ekonomické prínosy inteligentnej a udržateľnej
mobility pre jednotlivcov
Finančný zisk
Konanie v súlade s inteligentnou a udržateľnou mobilitou môže mať pre jednotlivcov výrazný
finančný prospech. Súkromné auto znamená pre každú domácnosť značné výdavky. Náklady
spojené s autom sa začínajú pri jeho kúpnej cene, ku ktorej sa pripočítavajú náklady na poistenie
a nájom za parkovacie miesto alebo garáž. Ďalšie náklady vznikajú pri samotnej jazde
autom, pretože treba platiť za pohonné látky a údržbu, ako aj za parkovanie mimo domova.
V prípade značnej dopravnej zápchy sa náklady na jazdu zvyšujú priemerne o 50 %.  Okrem
toho vodič na svojom účte nevidí externé náklady, ktoré sú spôsobené znečisťujúcimi látkami
a hlukom, obsadením verejného priestranstva či dokonca nehodami.
Online možno nájsť jednoduché kalkulačky nákladov na auto, ktoré berú do úvahy rôzne
parametre a používateľovi poskytnú individuálne vyhodnotenie.
Belgická štúdia, o ktorú požiadala regionálna vláda Bruselu v roku 2012, zistila, že priemerný
obyvateľ Bruselu by výmenou auta za bicykel ušetril ročne 2 853 EUR! Do výslednej sumy sú
zarátané napríklad náklady na údržbu, dane a pohonné látky, ale nezahŕňa nákupnú cenu.
Ďalšie ekonomické prínosy
Každá cesta, ktorá zahŕňa chôdzu alebo iné druhy pohybu (dokonca aj prechádzka na autobusovú
zastávku), zvyšuje mieru fyzickej aktivity počas dňa. Telesné cvičenie je dôležitým
faktorom celkového zdravia ľudí a chôdza alebo bicyklovanie predstavujú jednoduchý a časovo
nenáročný spôsob, ako môžete dosiahnuť 150 minút fyzickej aktivity za týždeň. To je minimálna
hodnota, ktorú odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Ak aspoň časť každodennej
cesty do práce absolvujete peši alebo na bicykli, môže to v konečnom dôsledku zlepšiť vaše
zdravie. Navyše je chôdza (a v menšej miere bicyklovanie) veľmi demokratickým spôsobom
mobility, pretože je zadarmo a dostupná pre všetky sociálne skupiny. Projekt SWITCH spolufinancovaný
Európskou úniou skúmal nahradenie krátkych ciest autom aktívnymi spôsobmi
dopravy a zistil, že pravidelná fyzická aktivita zvyšuje očakávanú dĺžku života žien a mužov
priemerne o 1,5, respektíve 1,4 roka. Projekt SWITCH na svojej webovej stránke uvádza
podrobný zoznam prínosov chôdze a bicyklovania pre zdravie.
Zvlášť v mestách dopravné zápchy často predlžujú čas cestovania autom a niekedy sa do
cieľa dostanete rýchlejšie verejnou dopravou, bicyklom alebo dokonca peši. Dopravné zápchy
predstavujú ekonomické straty a ľudia v nich premárnia vzácny čas. Podľa výročnej správy
o vyhodnotení vnútroštátnej dopravy spoločnosti INTRIX (INTRIX National Traffic Scorecard
Annual Report) priemerný vodič v Belgicku v roku 2014 premárnil v dopravných zápchach
51 hodín. V britskom Londýne sa tento čas vyšplhal až na 96 hodín, čo z neho robí mesto
s najväčšou mierou dopravných zápch v Európe. Lepší výber spôsobu dopravy vám pomôže
ušetriť čas, ktorý môžete stráviť príjemnejšie a produktívnejšie napríklad fyzickou aktivitou,
čítaním či spoločenským životom. Zápchy predstavujú aj špecifické finančné náklady spôsobené
zvýšenou spotrebou paliva. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo Technickej univerzity
v Drážďanoch uskutočnil štúdiu, ktorou zistil, že spotreba paliva sa počas mestských dopravných
zápch zvyšuje priemerne o 80 %.
Čo získajú súkromné zainteresované strany?
Miestne podniky potrebujú chodcov
V rámci štúdie uskutočnenej Francúzskou cyklistickou federáciou (Fubicy) a organizáciou
CNRS s podporou francúzskej vlády sa zistilo, že vodiči áut a ich pasažieri míňajú menej
peňazí ako cestujúci, ktorí využívajú iné spôsoby dopravy. To protirečí častým obavám majiteľov
podnikov, že dôraz na bicyklovanie a chôdzu na úkor jazdy autom povedie k nižším
tržbám. V skutočnosti štúdia zistila, že vodiči míňajú najmenej zo všetkých skupín – 53,7 %
sumy, ktorú minú chodci. Cyklisti a používatelia verejnej dopravy v porovnaní s chodcami minú
60,4 %, resp. 55,5 %. Európska cyklistická federácia (ECF) odhaduje, že v rámci Európskej
únie predstavuje ročný podiel cyklistov na hospodárskej činnosti v centrách miest a miestnych
obchodoch 111 miliárd EUR. Hoci chodci, cyklisti a používatelia verejnej dopravy minú v rámci jednej návštevy menej ako
vodiči, tieto skupiny sú k miestnym obchodom lojálnejšie a za týždeň ich navštívia priemerne
dvakrát, resp. 1,3-krát a 1,2-krát, kým priemerný vodič týždenne navštívi miestne obchody
v priemere 0,7-krát.
Miestne podniky majú dobrý dôvod uprednostňovať chodcov. Mestá na celom svete, ktoré
prispôsobili svoje prostredie verejnej doprave a aktívnym spôsobom dopravy, zaznamenali
hospodársky prínos týchto opatrení pre miestne podniky. Napríklad Odbor dopravy mesta New
York (USA) zistil, že maloobchodný predaj miestnych podnikov, ktoré sa nachádzajú na uliciach
s vyhradenými pruhmi pre cyklistov, sa zvýšil oveľa viac (49 % nárast) ako predaj
podnikov na iných uliciach v tej istej oblasti (3 % nárast). V dánskej Kodani mestské orgány
dospeli k záveru, že väčší zmysel majú investície do parkovania pre bicykle ako pre autá.
Tvrdia, že „jedno parkovacie miesto pre bicykel potenciálne vytvorí 4,5-násobne vyššie výnosy
ako parkovacie miesto pre auto“. Osem cyklistov totiž minie viac peňazí ako jeden motorista,
pričom pri parkovaní zaberú rovnako veľký priestor.
Rozvoj nových trhov
Začleňovanie alternatívnych spôsobov dopravy vedie k rozvoju nových dynamických trhov.
Federácia ECF vypočítala, že cyklistika ako odvetvie hospodárstva už dnes zamestnáva viac
ako 650 000 ľudí v EÚ (2014). Ak sa využívanie bicyklov v Európskej únii zdvojnásobí, toto
číslo môže dosiahnuť jeden milión.
V posledných rokoch sa tiež výrazne rozvinul sektor služieb zdieľania v rámci mobility. Očakáva
sa, že sektory globálneho trhu v rámci spoločného používania bicyklov, spoločného
parkovania (pri ktorom ľudia prenajmú svoje parkovacie miesto, kým ho nevyužívajú), zdieľania
áut a spoločného používania áut alebo spoločných jázd porastú v období 2013 až 2020 ročne
o 20 až 35 %. Celosvetové prognózy výnosov v rámci zdieľania áut, spoločných jázd a spoločného
používania bicyklov na rok 2020 ohromujú číslami v rozpätí od 3,5 do 5,6 miliardy EUR
a globálne výnosy trhu spoločného parkovania by mali dosiahnuť 1,3 až 1,9 miliardy EUR.
Tieto čísla sú odhadom výnosov z predaja a služieb v rámci činiteľov, ako sú výrobcovia vozidiel,
požičovne áut, internetové spoločnosti, prevádzkovatelia parkovísk a obce činné v tomto
sektore. Akadémia Swiss Mobility Academy vo svojej online platforme WOCOMOCO  uvádza
mnoho spoločností, ktoré podnikajú v tomto dynamickom sektore.
Rastie aj európsky trh inteligentných systémov dopravy (Intelligent Transport System – ITS).
Podľa švédskej štúdie sa očakáva nárast trhovej hodnoty ITS vo vozidlách verejnej dopravy, ako
sú autobusy a električky, z 1,03 miliardy EUR v roku 2014 na 1,46 miliardy EUR v roku 2019.
Vývoj aplikácií pre smartfóny alebo iné digitálne zariadenia je rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárskym
odvetvím. Najväčšie platformy aplikácií iTunes a Google Play majú v kategóriách zdravie
a fitnes 23 450, resp. 17 750 aplikácií vrátane krokomerov, ktoré podporujú častejšiu chôdzu
používateľov.
Na miestnej úrovni môžu súkromní aj verejní prevádzkovatelia vozových parkov znížiť svoje
náklady obnovou svojich vozových parkov a zavedením čistých vozidiel. Na opatrenia netechnického
charakteru stačia nižšie investície, ale vďaka inteligentným iniciatívam môžu pomôcť
prevádzkovateľom vozových parkov výrazne znížiť rozpočet. Iniciatíva CIVITAS zozbierala
príklady, medzi ktoré patrí aj analýza nákladov a prínosov školenia ekologickej jazdy pre vodičov
autobusov v estónskom Talline, ktoré v priebehu troch rokov prinieslo zisk 67 657 EUR.
Udržateľnejšie riešenia mestskej nákladnej dopravy môžu výrazne prospieť spoločnosti v oblastiach,
ako sú dopravné zápchy, spotreba energie, znečistenie vzduchu, hluk, kvalita života
a udržateľnosť, keďže preprava tovaru zodpovedá približne za 25 % emisií CO2 z mestskej
dopravy a 30 až 50 % ďalších znečisťujúcich látok, ako sú pevné častice (PM) a oxidy dusíka
(NOx). Holandská sťahovacia spoločnosť Aad de Wit dokázala, že zavedenie elektrických
vozidiel je v takejto spoločnosti hospodársky životaschopné. Výskum univerzity Vrije Universiteit
Brussel a skúsenosti projektu cyklistickej logistiky Cyclelogistics naznačujú, že 50
až 70 % prepravy tovaru v európskych mestách možno realizovať (nákladnými) bicyklami.
Hlavné prínosy pre spoločnosť
Akumulované prínosy inteligentnej a udržateľnej mobility pre širšiu spoločnosť sú jasné. Intenzívnejšie
využívanie inteligentných a udržateľných spôsobov dopravy môže viesť k výrazným
úsporám verejných financií okrem iného aj v oblasti zdravia, životného prostredia a spotreby
energie.
Zdravie, životné prostredie, bezpečnosť a dopravné zápchy
Mesto Kodaň odhaduje, že vďaka miestnej cyklistike sú výdavky na zdravotnú starostlivosť
ročne nižšie o 230 miliónov EUR. Štúdiou, o ktorú požiadal bruselský región, sa zase
zistilo, že celkové odhadované hospodárske prínosy bicyklovania v Bruseli za rok 2012 sú už
teraz päť- až deväťkrát vyššie (100 až 200 miliónov EUR) ako náklady na cyklistickú infraštruktúru
a súvisiacu kampaň. V závislosti od scenára by do roku 2020 mohli prínosy prevýšiť
investície až 20-násobne.
Štúdiou federácie ECF [26] z roku 2013 sa zistilo, že celkový pozitívny hospodársky vplyv bicyklovania
v EÚ predstavuje približne 150 miliónov EUR ročne. Medzi hlavné faktory tohto
výsledku patria znížené náklady na zdravotnú starostlivosť vďaka lepšiemu fyzickému zdraviu
(114 až 121 miliárd EUR ročne) a menšie dopravné zápchy (24,2 miliardy EUR ročne).
Nemecký spolkový úrad pre životné prostredie si v roku 2013 objednal štúdiu, ktorá mala vyhodnotiť
ekonomické aspekty opatrení netechnického charakteru na zníženie emisií z dopravy.
Štúdia zistila, že zvýšenie podielu verejnej dopravy o 10 % by prinieslo 18,67 miliardy EUR
nemeckému sektoru zdravotníctva. Vďaka skráteniu jázd automobilmi by Nemecko mohlo získať
6,93 miliardy EUR v rámci bezpečnosti a 9,1 miliardy EUR v rámci životného prostredia a hluku.
Avšak investičné náklady, ktoré by umožnili kratšie cesty autom (plánovanie a výstavba), sú
oveľa vyššie ako náklady, ktoré sú potrebné na výrazné zvýšenie podielu verejnej dopravy alebo
aktívnych spôsobov dopravy.
Pri skúmaní prínosov prechodu na udržateľnejšie modely mobility možno dospieť k fascinujúcim
číslam. Európska komisia odhaduje, že ročné náklady na dopravné zápchy predstavujú
1 % HDP EÚ. Inteligentnejšia mobilita má potenciál zmierniť dopravné zápchy v európskych
mestách a prispieť k spoločenským úsporám vo výške až 100 miliárd EUR ročne. Toto číslo
zahŕňa hodnotu strateného času a pohonných látok spotrebovaných v dopravných zápchach.
Hospodársky rast a zamestnanosť
Inteligentná a udržateľná mobilita výrazne prispieva k hospodárskemu rastu v Európe. Medzinárodná
únia verejnej dopravy (UITP) počíta, že medzi 10 miliónmi ľudí zamestnanými
v odvetví dopravy v EÚ je 1,2 milióna zamestnancov prevádzkovateľov verejnej dopravy
(zhruba dva milióny v celom dodávateľskom reťazci). Federácia ECF zas odhaduje, že
cyklistika ako hospodárske odvetvie zamestnáva zhruba 650 000 ľudí. Hospodársky prínos
cyklistiky ako hospodárskeho odvetvia je zvlášť výrazný, pretože na obrat v hodnote jedného
milióna EUR zamestnáva trikrát viac ľudí ako automobilový priemysel.

Ostatné aktuality

image

Tarifné podmienky platné od 1.2.2019

30.01.2019

Oznamujeme cestujúcim že od 1.2.2019 vstupujú do platnosti nové tarifné podmienky.

image

MHD Bardejov nová platnosť cestovných poriadkov od 1.1.2019

18.12.2018

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 1.1.2019 dochádza k novej platnosti cestovných poriadkov pre MHD Bardejov.

image

Nová platnosť cestovných poriadkov od 9.12.2018

04.12.2018

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 9.12.2018 dochádza k novej platnosti cestovných poriadkov. Prosíme cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme vopred skontrolovali linky a spoje, ktoré využívajú a tým sa predišlo nepríjemným situáciám pri prípadnej zmene odchodu spoja. Nové cestovné poriadky sú zverejnené na staniciach, zastávkach a na www.sad-po.sk

image

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018 - MHD BARDEJOV

14.09.2018

NA PODPORU INTELIGENTNEJ A UDRŽATEĽNEJ MESTSKEJ DOPRAVY