• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 745 - 1145
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti

Podrobnosti o vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti sú upravené v internom predpise. 


Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie: 
  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktoré zamestnanec urobí v dobrej viere a ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
  2. neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 

V SAD Prešov, a.s. je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou manažér kvality

Podnet možno podať manažérovi kvality ako zodpovednej osobe: 
  • písomne prostredníctvom pošty na adresu SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov alebo osobne SGR v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – podnet pre zodpovednú osobu“
  • ústnou formou do záznamu priamo u zodpovednej osoby
  • elektronickou formou na e-mailovú adresu zodpovednej osoby stanislav@sad-po.sk  
Písomný podnet možno podať na predpísanom tlačive.

Na stiahnutie

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

# NázovVeľkosťDátum
1.Podnet o protispoločenskej činnosti131,19 kB20.06.2015
 
SELECT * FROM p_onl_download WHERE 1 AND inu='A' AND skupina_id='11' AND preprava_id='0' AND skupina_id='11' AND inu='A' ORDER BY datum DESC