• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 745 - 1145
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk
SAD-od-roku-1949

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podávanie podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti

Podrobnosti o vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti sú upravené v internom predpise. 


Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie: 
  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktoré zamestnanec urobí v dobrej viere a ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
  2. neanonymné podanie zamestnanca o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 

V SAD Prešov, a.s. je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou manažér kvality

Podnet možno podať manažérovi kvality ako zodpovednej osobe: 
  • písomne prostredníctvom pošty na adresu SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov alebo osobne SGR v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – podnet pre zodpovednú osobu“
  • ústnou formou do záznamu priamo u zodpovednej osoby
  • elektronickou formou na e-mailovú adresu zodpovednej osoby stanislav@sad-po.sk  
Písomný podnet možno podať na predpísanom tlačive.

Na stiahnutie

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

# NázovVeľkosťDátum
1.Podnet o protispoločenskej činnosti131,19 kB20.06.2015
 
SELECT * FROM p_onl_download WHERE 1 AND inu='A' AND skupina_id='11' AND preprava_id='0' AND skupina_id='11' AND inu='A' ORDER BY datum DESC