• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 830 - 1230
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Projekty EÚ - Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov
Názov projektu: Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu 
Miesto realizácie projektu: Prešov, Lipany 
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
Výška NFP: 912 393,48 EUR 

Opis projektu:
Predmetom realizácie projektu je modernizácia centrálneho dispečingu v Prešove a Lipanoch, ktorá pozostáva z dodávky videostien, modernizácie hardvéru a softvéru dispečerov, doplnenia hardvéru, štruktúrovanej kabeláže, kabeláže a upgradu softvérového vybavenia dispečerských pracovísk pre dosiahnutie vyššieho štandardu správy a dohľadu. Súčasťou projektu je aj modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy, ktorá pozostáva z nákupu 180 predných LED tabúľ, 180 bočných LED tabúľ a 180 vnútorných LCD panelov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných dispečerských a informačných systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým: 
  • skvalitnenie dispečerského manažmentu dopravy,
  • technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy,
  • zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,
  • možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií,
  • integrácia a previazanosť služieb vo verejnej doprave,
  • vybudovanie nového informačného systému vo vozidlách,
  • poskytovanie nových druhov informácií cestujúcej verejnosti.
Zároveň je projekt dôležitou časťou budovania systému integrovaného dopravného systému v Prešovskom kraji, v nadväznosti na synergické projekty mesta Prešov a iných dopravcov.

Realizácia projektu prispeje k naplneniu dlhodobého globálneho cieľa SAD Prešov, a.s. a Prešovského samosprávneho kraja, t.j. k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Dôjde ku skokovému zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality i prostredia pre cestujúcich, čo v synergii s ďalšími realizovanými projektmi výrazne prispeje k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy a jej konkurencieschopnosti hlavne voči IAD. Realizáciou projektu dôjde takisto k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, informovanosti cestujúcich, komfortu a pohody cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti.

Galéria:

Súvisiace dokumenty