• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi:
700 - 1100
1130 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Bardejov
Po,St,Pi: 1300 - 1500
Ut,Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
St:
830 - 1230
 
Po,Ut,Št,Pi: zatvorené
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po,St,Pi: zatvorené
Ut,Št:
700 - 1015
1145 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk
SAD-od-roku-1949

Projekty EÚ - Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov
Názov projektu: Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu 
Miesto realizácie projektu: Prešov, Lipany 
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 
Výška NFP: 912 393,48 EUR 

Opis projektu:
Predmetom realizácie projektu je modernizácia centrálneho dispečingu v Prešove a Lipanoch, ktorá pozostáva z dodávky videostien, modernizácie hardvéru a softvéru dispečerov, doplnenia hardvéru, štruktúrovanej kabeláže, kabeláže a upgradu softvérového vybavenia dispečerských pracovísk pre dosiahnutie vyššieho štandardu správy a dohľadu. Súčasťou projektu je aj modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy, ktorá pozostáva z nákupu 180 predných LED tabúľ, 180 bočných LED tabúľ a 180 vnútorných LCD panelov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných dispečerských a informačných systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým: 
  • skvalitnenie dispečerského manažmentu dopravy,
  • technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy,
  • zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,
  • možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií,
  • integrácia a previazanosť služieb vo verejnej doprave,
  • vybudovanie nového informačného systému vo vozidlách,
  • poskytovanie nových druhov informácií cestujúcej verejnosti.
Zároveň je projekt dôležitou časťou budovania systému integrovaného dopravného systému v Prešovskom kraji, v nadväznosti na synergické projekty mesta Prešov a iných dopravcov.

Realizácia projektu prispeje k naplneniu dlhodobého globálneho cieľa SAD Prešov, a.s. a Prešovského samosprávneho kraja, t.j. k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Dôjde ku skokovému zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality i prostredia pre cestujúcich, čo v synergii s ďalšími realizovanými projektmi výrazne prispeje k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy a jej konkurencieschopnosti hlavne voči IAD. Realizáciou projektu dôjde takisto k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, informovanosti cestujúcich, komfortu a pohody cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti.

Galéria:

Súvisiace dokumenty