Hotline

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153 cena hovoru s DPH 0,6000€/min
Otváracie hodiny predajných miest
 • Prešov
 • Bardejov
 • Lipany
 • Sabinov
 • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov

Názov projektu: Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK – I. fáza projektu 

Miesto realizácie projektu: Prešov, Lipany 

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

Výška NFP: 476 448,99 EUR 

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je modernizácia centrálneho dispečingu v Prešove a Lipanoch, ktorá pozostáva z dodávky videostien, modernizácie hardvéru a softvéru dispečerov, doplnenia hardvéru, štruktúrovanej kabeláže, kabeláže a upgradu softvérového vybavenia dispečerských pracovísk pre dosiahnutie vyššieho štandardu správy a dohľadu. Súčasťou projektu je aj modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy, ktorá pozostáva z nákupu 180 predných LED tabúľ, 180 bočných LED tabúľ a 180 vnútorných LCD panelov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných dispečerských a informačných systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým:

 • skvalitnenie dispečerského manažmentu dopravy,
 • technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy,
 • zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,
 • možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií,
 • integrácia a previazanosť služieb vo verejnej doprave,
 • vybudovanie nového informačného systému vo vozidlách,
 • poskytovanie nových druhov informácií cestujúcej verejnosti.

Zároveň je projekt dôležitou časťou budovania systému integrovaného dopravného systému v Prešovskom kraji, v nadväznosti na synergické projekty mesta Prešov a iných dopravcov.

Realizácia projektu prispeje k naplneniu dlhodobého globálneho cieľa SAD Prešov, a.s. a Prešovského samosprávneho kraja, t.j. k zvýšeniu atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Dôjde ku skokovému zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality i prostredia pre cestujúcich, čo v synergii s ďalšími realizovanými projektmi výrazne prispeje k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy a jej konkurencieschopnosti hlavne voči IAD. Realizáciou projektu dôjde takisto k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, informovanosti cestujúcich, komfortu a pohody cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti.

Galéria:

Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2 foto-0Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2 foto-1Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2 foto-2Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2 foto-3Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2 foto-4Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia, projekt č. 2 foto-5
Požadovaný dokument neexistuje alebo skončila jeho platnosť.
Staň sa vodičom SAD Prešov
Staň sa vodičom SAD Prešov