Hotline

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153 cena hovoru s DPH 0,6000€/min
Otváracie hodiny predajných miest
 • Prešov
 • Bardejov
 • Lipany
 • Sabinov
 • Giraltovce
deňčas
Po ~ Pi
700-1100
1130-1445
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
1300-1500
Ut, Št
700-1500
So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi
630–10
1200–14
Ut, Št, So, Ne
zatvorené
deňčas
Po, St, Pi, So, Ne
zatvorené
Ut, Št
700-1015
1145-1445
deňčas
Po ~ Ne
zatvorené

Modernizácia vozidlového parku autobusov

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov
Názov projektu: Modernizácia vozidlového parku autobusov prímestskej autobusovej dopravy v SAD Prešov, a.s.
Miesto realizácie projektu: Okres Prešov, Prešovský kraj Okres Sabinov, Prešovský kraj
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Výška NFP: 2 667 614,40 EUR

Opis projektu:
Predmetom realizácie projektu je nákup 6 kusov 10,5 metrových Low Entry autobusov prímestskej dopravy a 9 kusov 11,5 metrových Low Entry autobusov prímestskej dopravy. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov.

Primárnymi výstupmi projektu „Modernizácia vozidlového parku autobusov prímestskej autobusovej dopravy v SAD Prešov, a.s.“ budú predovšetkým:

 • modernizácia vozidlového parku autobusov,
 • zníženie priemerného veku vozidiel,
 • zníženie poruchovosti a zvýšenie spoľahlivosti,
 • zníženie emisií látok poškodzujúcich životné prostredie,
 • zníženie emisií hluku zaťažujúcich životné prostredie,
 • zvýšenie komfortu cestujúcich a atraktivity verejnej dopravy.


Realizáciou projektu naplní 1 merateľný ukazovateľ: P0191 Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave – 15.

Projekt zásadne zlepší a skvalitní vozidlový park autobusov. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti. Z moderných vozidiel však budú benefitovať aj vodiči autobusov, keďže to zníži počet porúch a vynechaných spojov počas prepravy cestujúcich a tým aj počet konfliktných situácií. Dopravca bude profitovať hlavne zvýšenými tržbami, vyššou spoľahlivosťou, nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu nových vozidiel oproti nahradeným starším vozidlám. V synergii s inými aktuálne riešenými projektmi v oblasti dopravy v PSK zabezpečí projekt podporu rozvoja moderných dopravných systémov v osobnej doprave. Projekt bude realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Modernizácia vozidlového parku autobusov".

Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-0Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-1Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-2Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-3Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-4Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-5Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-6Modernizácia vozidlového parku autobusov foto-7

Dokumenty na stiahnutie

názov dokumentu veľkosť
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. IROP-VZ-302011S047-121-32-101.05.2020 odkaz
Čiastková zmluva - Nákup autobusov - IVECO25.02.2020 710,54 kb stiahnúť |
Čiastková zmluva - Nákup autobusov - SOR25.02.2020 761,43 kb stiahnúť |
Zmluva - Nákup autobusov - IVECO24.02.2020 6570,14 kb stiahnúť |
Zmluva - Nákup autobusov SOR24.02.2020 7645,72 kb stiahnúť |
Požadovaný dokument neexistuje alebo skončila jeho platnosť.
Staň sa vodičom SAD Prešov
Staň sa vodičom SAD Prešov