• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi:
700 - 1100
1130 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Bardejov
Po,St,Pi: 1300 - 1500
Ut,Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
St:
830 - 1230
 
Po,Ut,Št,Pi: zatvorené
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po,St,Pi: zatvorené
Ut,Št:
700 - 1015
1145 - 1445
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk
SAD-od-roku-1949

Projekty EÚ - Modernizácia dispečerského systému

Názov a sídlo prijímateľa: SAD Prešov, a.s., Košická 2, 080 69 Prešov 

Názov projektu: Modernizácia dispečerského systému v spoločnosti SAD Prešov, a.s. 
Miesto realizácie projektu: Prešov, Lipany 
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  
Výška NFP: 196 734,36 EUR 

Opis projektu: 
Predmetom realizácie projektu je modernizácia centrálneho dispečingu v Prešove a Lipanoch, ktorá pozostáva z dodávky softvéru dispečerov a vybavenia dispečerských pracovísk pre dosiahnutie vyššieho štandardu správy a dohľadu. Dispečersky systém je určený pre 178 autobusov a 30 užívateľov. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných dispečerských a informačných systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.  

Primárnymi výstupmi projektu „Modernizácia dispečerského systému v spoločnosti SAD Prešov, a.s. je predovšetkým: 
  • skvalitnenie dispečerského manažmentu dopravy,
  • technické zmeny a podpora softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy,
  • zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,
  • možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií,
  • integrácia a previazanosť služieb vo verejnej doprave,
  • využitie nástrojov nového informačného systému vo vozidlách prostredníctvom nového softvéru,
  • poskytovanie nových druhov informácií cestujúcej verejnosti. 
Zároveň je projekt dôležitou časťou budovania systému integrovaného dopravného systému v Prešovskom kraji, v nadväznosti na synergické projekty mesta Prešov a iných dopravcov. Výsledky a dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu kvality VOD v Prešovskom kraji. 

Realizáciou projektu SAD Prešov sa naplní 1 merateľný ukazovateľ: P0561 Počet zavedených informačných systémov – 1

Galéria:

Súvisiace dokumenty