• Jazyk
  • sk
Projekty EÚ

Hotline

Prešov
Po-Pi: 600 - 1730
 
So: 700 - 1430
Ne: 700 - 1430
Bardejov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Giraltovce
Po-Pi: 745 - 1145
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Lipany
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Sabinov
Po-Pi: 700 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: zatvorené
Levoča
Po-Pi: 830 - 1500
 
So: zatvorené
Ne: 900 - 1200

Info číslo o cestovných poriadkoch

0900 211 153cena hovoru s DPH 0,6000€/min

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Predaj, rezervácie, uzatvárenie CL zo zahraničia

0911 501 111

Platia otváracie hodiny pre prevádzku Prešov

Cestovné poriadky

Vyhľadávanie na cp.atlas.sk

Telefonický predaj cestovných lístkov na linkách: 701704 Praha a 807818 Bradford

Volanie zdarma zo Slovenska 0800 800 052 a zo zahraničia 00800 0520 0520

Projekt ESF

Zvýšenie adaptability zamestnancov realizáciou vzdelávacích kurzov v SAD Prešov

Kód výzvy: DOP – SIA – 2009/1.2.1/01
Obdobie realizácie: 05/2010 – 09/2011

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Od začiatku projektu sme vyškolili 248 vodičov a 55 THZ zamestnancov.

Školenia boli rozdelené do nasledovných oblastí:

Vodiči

  • Vzdelávanie v oblasti predpisov a bezpečnosti dopravy
  • Kurz asertivity a komunikácie pre vodičov
  • Zvyšovanie jazdných zručností vodičov

THZ zamestnanci

  • Ekonomické minimum
  • Komunikačný kurz a asertivita
  • Kurz anglického jazyka
  • Základy práce s PC
  • Práca s databázami

Technické prostriedky boli kúpené pre potreby kurzov, a sú využívané v bežnej praxi zamestnancov spoločnosti. Projekt bol ukončený vo všetkých aktivitách v 9/2011.

Získané poznatky zo vzdelávania v rámci projektu boli úspešné aplikované do praxe.

Galérie - Profil spoločnosti - Projekt ESF

SELECT DISTINCT(pg.id),pg.* FROM p_onl_galerie AS pg LEFT JOIN p_onl_galerie_skupiny AS pgs ON pg.id=pgs.galeria_id LEFT JOIN p_onl_galerie_prepravy AS pgp ON pg.id=pgp.galeria_id WHERE pg.inu='A' AND (pgs.skupina_id='10') ORDER BY pg.datum DESC LIMIT 0,16